,

แพ็กเกจทัวร์ 04: เที่ยว 4 เกาะ 2 วัน 1 คืน

ถ้ำมรกต, เกาะมุก, เกาะกระดาน, เกาะม้า, เกาะเชือก

ผู้ใหญ่ 2,500 บาท/ คน,  เด็ก 3-10 คน 1,750 บาท

ตาราง

วันแรก

9:00 พร้อมกันหน้ารีสอร์ท เพื่อออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง
9:30 ออกเดินทางด้วยเรือทัวร์ “ปากเมงรีสอร์ท” ที่มีบรรยากาศโล่งโปร่งสบาย พร้อมห้องสุขา อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำน้ำชมปะการัง และเสื้อชูชีพ  ดำน้ำชมปะการังอ่อนหลากสีนานาพันธุ์อันสวยสดงดงาม และยังเป็นธรรมชาติ ณ  เกาะม้า เกาะเชือก

12:00 พักรับประทานอาหารกลางวันที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมให้ ณ เกาะกระดาน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสมรสใต้น้ำอันเลื่องชื่อ  หลังจากนั้นท่านสามารถดำน้ำดูปะการังหน้าเกาะกระดาน ที่มีน้ำใสแจ๋วดุจกระจก  จากนั้น เดินทางไปเกาะมุก ดำน้ำลอดถ้ำมรกต (Unseen Thailand) ชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำ  ที่เมื่อได้เวลาอันเหมาะสมแสงอาทิตย์ที่ลอดปล่องถ้ำเข้ามาจะกระทบกับผนังเป็นสีเขียวมรกตงดงามยิ่งนัก จนได้เวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับ  โดยทางรีสอร์ทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไว้คอยบริการท่านหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการท่องทะเล

17:00 เดินทางกลับถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย  อย่าลืมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอันสวยงามหน้ารีสอร์ท

19:00 รับประทานอาหารทะเลเลิศรสหลากชนิด  ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท  พัก ผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

 

9:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  พักผ่อนด้วยการเดินเล่น ชมบรรยากาศยามเช้าของชายหาดปากเมง ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ปลาพะยูนไว้เป็นที่ระลึก

 

12:00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม :

  • ค่าห้องพัก มีแอร์, ทีวี, ตู้เย็น, น้ำอุ่น,wifi ฟรี 1 คืน
  • อาหารตลอดรายการ 3 มื้อ
  • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเลตรัง
  • ประกันการเดินทาง
  • เครื่องดื่มและของว่างบนเรือระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง (สน็อกเกิล) และเสื้อชูชีพ
  • มัคคุเทศก์และผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

รถรับ-ส่ง :
รับ หรือ ส่ง ที่ ตัวเมืองตรัง / สนามบินตรัง / สถานีรถไฟ / ท่ารถทัวร์ 1,200 บาท/ เที่ยว / คัน
รับ หรือ ส่ง ที่ สนามบินกระบี่ 2,500 บาท / เที่ยว / คัน