,

แพ็กเกจทัวร์ 02: เกาะรอก

วันเดียว เที่ยวเกาะรอก

ชมเกาะรอกนอก เกาะรอกใน สวรรค์แห่งการดำน้ำ

ผู้ใหญ่ 1,200 บาท/ คน,  เด็ก 3-10 ขวบ 840 บาท

ตาราง

9:00  พร้อมกันหน้ารีสอร์ท เพื่อออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง

9:30  ออกเดินทางด้วยเรือทัวร์ของ “ปากเมงรีสอร์ท” ทีมีบรรยากาศโปร่งสบายพร้อมห้องสุขา อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำน้ำชมปะการังและเสื้อชูชีพ ท่านจะได้เดินทางไปสู่เกาะรอกใน -เกาะรอกนอก อันงดงามบริบูรณ์ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัวโมงเศษ จากหาดปากเมง ท่านจะได้ชมโลกใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เล่นน้ำบนหาดทรายขาวสวยและยาวตลอดแนวมีริ้วรอย เกลียวคลื่นที่สลักเสลาไว้เป็นเส้นสายงดงาม ท่านจะเล่นเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำ ในทะเลสีสวย ดำนำ้ ชมปะการังหลากสี ดอกไม้ทะเล และ และฝูงปลาการ์ตูน จนลืมเวลา เราได้จัดอาหารกลางวัน พร้อมเครืองดื่มและของว่าง ไว้คอยบริการท่านยามหิวและเหน็ดเหนือยจากกิจกรรมทางทะเลก่อนเดินทางกลับควรหาโอกาสชมน้ำตกที่ไหลดิ่งทิ้งทะเลที่ยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน


17:00
  เดินทางกลับถึงท่าเรือหาดปากเมง

**(โปรแกรมนีรับจัดตังแต่ 10 คนขึ้นไป )

**สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจ่ายเพิ่มค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 200 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม:

  • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเลตรัง
  • อาหารกลางวัน เครื่องดื่มและของว่างบนเรือระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง (สน็อกเกิล) และเสื้อชูชีพ
  • มัคคุเทศก์และผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ประกันการเดินทาง

(โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม)

รถรับ-ส่ง : 
รับ หรือ ส่ง ที่ ตัวเมืองตรัง / สนามบินตรัง / สถานีรถไฟ / ท่ารถทัวร์ 1,200 บาท/ เที่ยว / คัน
รับ หรือ ส่ง ที่ สนามบินกระบี่ 2,500 บาท / เที่ยว / คัน