,

แพ็กเกจ 01: ทริป 4 เกาะ

วันเดียว เที่ยว 4 เกาะ

ถ้ำมรกต, เกาะมุก, เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะม้า

ผู้ใหญ่ 750 บาท/ คน,  เด็ก 3-10 ปี 525 บาท 

ตาราง

9:00  พร้อมกันหน้ารีสอร์ท เพื่อออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง

9:30  ออกเดินทางด้วยเรือของ “ปากเมงรีสอร์ท” ที่มีบรรยากาศโล่งโปร่งสบาย พร้อมห้องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำน้ำชมปะการัง  และเสื้อชูชีพ ท่านจะได้ดำน้ำชมปะการังอ่อนหลากสีนานาพันธุ์อันสวยสดงดงาม และยังเป็นธรรมชาติ ณ เกาะม้า เกาะเชือก

12:00  พักรับประทานอาหารกลางวันที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมให้ ณ เกาะกระดาน หลังจากนั้น ท่านสามารถดำน้ำดูปะการังหน้าเกาะกระดานที่มีน้ำใสแจ๋วดุจกระจก  จากนั้นเดินทางไปเกาะมุก  ดำน้ำลอดถ้ำมรกต (Unseen Thailand) เพื่อเข้าไปชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำที่เมื่อได้เวลาอันเหมาะสม แสงอาทิตย์ที่ลอดปล่องถ้ำเข้า มาจะกระทบกับผนังเป็นสีเขียวมรกตงดงามยิ่งนัก จนได้เวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับ โดยทางรีสอร์ทได้จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้คอยบริการท่านบนเรือหลัง   จากเหน็ดเหนื่อยกับการท่องทะเล

17:00
  เดินทางกลับถึงท่าเรือปากเมง

 

อัตรานี้รวม:  

  • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเลตรัง
  • อาหารกลางวัน เครื่องดื่มและของว่างบนเรือระหว่างการเดินทาง
  • อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง (สน็อกเกิล) และเสื้อชูชีพ
  • มัคคุเทศก์และผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ประกันการเดินทาง

รถรับ-ส่ง :
รับ หรือ ส่ง ที่ ตัวเมืองตรัง / สนามบินตรัง / สถานีรถไฟ / ท่ารถทัวร์ 1,200 บาท/ เที่ยว / คัน
รับ หรือ ส่ง ที่ สนามบินกระบี่ 2,500 บาท / เที่ยว / คัน