,

แพ็กเกจทัวร์ 05: เที่ยว 4 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ 3 วัน 2 คืน

ทริป 3 วัน 2 คืน

ท่องทะเล 4 เกาะ + ถ้ำเลเขากอบ ลอดท้องมังกร เที่ยวชมเมืองตรัง

ผู้ใหญ่ 6,000 บาท/คน, เด็ก 3-10 ปี 4,200 บาท

ตาราง

วันแรก  ถ้ำเลเขากอบ – เที่ยวชมเมืองตรัง

9:30  ออกเดินทางด้วยรถจากปากเมงรีสอร์ท สู่ถ้ำเลเขากอบ อันแสนมหัศจรรย์ล่องเรือพายไปตามธารนำ้) ใต้ภูเขา ชมหินงอกหินย้อยอันสวยงามซึ่งแบ่งเป็นห้องๆ ตามความงามที่ได้เห็นเช่น ห้องเจ้าสาว ห้องคนธรรพ์ ห้องรากไทร และถำ) ท้องพระโรง จากนั้น) ลุ้นระทึกกับการเข้าถ้ำ) ลอดท้องมังกร ด้วยการนอนราบบนพื้น) เรือ ลอดถ้ำ) เพดานต่ำ ซึ่งเป็นประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเสร็จสิน) การผจญภัยแล้ว แวะชมและซือ) สินค้าโอทอปที่ร้านค้าในถ้ำ) เลเขากอบ เช่น ปลาพะยูนแกะสลักจากไม้เนือ) หอมเทพธาโร

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน


13:00
 เดินทางเที่ยวชมตัวเมืองตรัง จิบน้ำชายามบ่ายสไตล์ชาวตรัง

16:00 เดินทางกลับปากเมงรีสอร์ท หากไม่เหน็ดเหนื่อยเกินไป เชิญถ่ายภาพแสงตะวันยามเย็นก่อนลับเหลี่ยมเขาในเกาะกลางทะเล

 

19:00 รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง  ท่องทะเลตรัง- ถ้ำมรกต – เกาะมุก – เกาะกระดาน -เกาะเชือก – เกาะม้า

8:00  รับประทานอาหารเช้า ในบรรยากาศสดชื่นยามเช้า ลมทะเลพัดเบาๆ พร้อมสูดกลิ่นไอแห่งท้องทะเล ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ริมหาดปากเมง

 

9:00  พร้อมกันหน้ารีสอร์ท เพื่อออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง

 

9:30  ออกเดินทางด้วยเรือทัวร์ “ปากเมงรีสอร์ท” ทีมีบรรยากาศโล่งโปร่งสบาย พร้อมห้องสุขาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำน้ำ) ชมปะการัง และเสือ) ชูชีพ ดำน้ำ) ชมปะการังอ่อนหลากสีนานาพันธ์ุอันสวยสดงดงาม และยังเป็นธรรมชาติ ณ เกาะม้า เกาะเชือก

 

12:00  พักรับประทานอาหารกลางวันที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมให้หลังจากนัน) ท่านสามารถดำน้ำ) ดูปะการังหน้าเกาะกระดานที่มีน้ำใสแจ๋วดุจกระจก จากนั้นเดินทางไปเกาะมุก ดำน้ำลอดถ้ำมรกต(Unseen Thailand) เพื่อเข้าไปชมความมหัศจรรย์ภายในถ้ำที่เมื่อ ได้เวลาแสงอาทิตย์ที่ลอดปล่องถ้ำเข้ามา จะกระทบกับผนังเป็นสีเขียวมรกต จนได้เวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับ โดยทางรีสอร์ทได้จัดอาหารว่าง และเครืองดื่มไว้คอยบริการท่านหลังจากเหน็ดเหนือยกับการท่องทะเล

 

16:30  เดินทางกลับถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่าลืมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอันสวยงามหน้ารีสอร์ท

19:00  รับประทานอาหารทะเลเลิศรส หลากชนิด ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หาดปากเมง – อนุสาวรีย์ปลาพะยูน

 

8:00  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนด้วยการเดินเล่น ชมบรรยากาศยามเช้าของชายหาดปากเมง ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ปลาพะยูน ไว้เป็นทีระลึก

 

11:00  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
สำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี จ่าย 70 % ของค่าบริการ

สำหรับนักท่องเทียวต่างชาติจ่ายเพิ่มค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 200 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม:

 • ค่าห้องพัก มีแอร์, ทีวี, น้ำอุ่น,ตู้เย็น, wifi ฟรี 2 คืน
 • อาหารตลอดรายการ 6 มื้อ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าเรือทัวร์ท่องทะเลตรัง
 • ค่ารถเดินทางไปถ้ำเลเขากอบ เที่ยวเมืองตรัง
 • ค่าเรือพายเข้าถ้ำเล
 • เครื่องดื่มและของว่างระหว่างการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง (สน็อกเกิล) และเสื้อชูชีพ
 • มัคคุเทศก์และผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  (โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม)

รถรับ-ส่ง :
รับ หรือ ส่ง ที่ ตัวเมืองตรัง / สนามบินตรัง / สถานีรถไฟ / ท่ารถทัวร์ 1,200 บาท/ เที่ยว / คัน
รับ หรือ ส่ง ที่ สนามบินกระบี่ 2,500 บาท / เที่ยว / คัน