,
ห้องประชุมริมทะเลปากเมง

ห้องประชุมวิวทะเล

“The majority of meetings should be discussions that lead to decisions.” ― Patrick Lencioni

ห้องประชุมติดทะเล ที่แรกและที่เดียวในปากเมง เราเชื่อว่าการที่ได้เห็นวิวโล่งๆ จะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ช่วยให้การประชุมของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดผัลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ติดต่อเพื่อจอง
ติดต่อเพื่อจอง
ติดต่อเพื่อจอง