,

ติดต่อเพื่อจอง

ปากเมง รีสอร์ท จ.ตรัง

ที่อยู่
60/1 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

โทร
075274111-2,
0824562422
0994215266

แฟกซ์
075-274111

อีเมล์
[email protected]

เฟสบุ๊ค
Pakmeng resort